FÖRETAG
Friskare medarbetare – lönsammare verksamhet!

Friska, pigga och hälsosamma medarbetare

Genom kost och livsstil kan vi själva påverka vår hälsa, mående och prestation.
Tyvärr saknar många kunskap om hur kroppen fungerar och vad vi faktiskt behöver
för att kunna fungera och prestera optimalt.
Bodywise har en gedigen kunskap om kost, näring och livsstil och erbjuder flera olika paketlösningar för att inspirera, coacha och utbilda dig och dina medarbetare kring hälsa och friskvård. Friska medarbetare ger lönsamma företag.
När du tar hand om dina medarbetare, kommer de ta hand om dina kunder.
Läs mer här.

Föreläsningar

I mina föreläsningar vill jag inspirera till en friskare livsstil. Ni får kunskap och praktiska tips för en hälsosam livsstil som håller i längden.

Event & Gruppaktiviteter

Gemensamma event och aktiviteter stärker ditt team. Jag erbjuder flera olika gemensamma aktiviteter som ökar energinivån och förebygger hälsobesvär hos dina medarbetare.

Friskvårdspaket

Bodywise friskvårdspaket ger dig och dina medarbetare både kunskap och redskap att förebygga, men även läka från livsstilsrelaterad ohälsa.

Föreläsningar

En föreläsning kan vara ett bra sätt att väcka intresse, och kan bli
ett startskott för vidare hälsosatsningar. Exempel på teman:

» Ät dig frisk
» Vad innebär det att leva hälsosamt – och hur gör man?
» Socker – är det så farligt egentligen?
» Maten som medicin

Event & Gruppaktiviteter

Stärk teamkänslan, öka energinivån och förebygg hälsobesvär genom
gemensamma event och aktiviteter. Exempel:

» Gruppträning – inne eller ute
» Swimrun
» Yoga
» Laga hälsosam mat

Friskvårdspaket & abonnemang

Bodywise friskvårdspaket ger dig och dina medarbetare kunskap och redskap att förebygga men även läka från livsstilsrelaterad ohälsa.

Brons

Enstaka träff:

» Kostregistrering med analys
» Omfattande hälsoenkät
» Hälsostatus via blodprov
» 1st individuell konsultation
» Mätning av kroppsammansättning
» Individanpassat kost- och livsstilsschema

Silver

Tre månaders upplägg:

» Kostregistrering med analys
» Omfattande hälsoenkät
» Hälsostatus via blodprov
» 2st individuella konsultationer
» Mätning av kroppsammansättning
» Individanpassat kost- och livsstilsschema
» Funktionsmedicinska tester
» 4 coachingstillfällen

Guld

Tolv månaders upplägg:

» Kostregistrering med analys
» Omfattande hälsoenkät
» Hälsostatus via blodprov
» 4st individuella konsultationer
» Mätning av kroppsammansättning
» Individanpassat kost- och livsstilsschema
» Funktionsmedicinska tester
» 6 coachingstillfällen
» 6 tillfällen personlig träning
» Personligt träningsupplägg

Referenser