FUNKTIONSMEDICIN
Funktionsmedicin: Framtidens synsätt på hälsa

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är ett modernt synsätt på hälsa där du som individ står i fokus.
I stället för att behandla dina symtom letar man inom funktionsmedicinen efter de
underliggande orsakerna till att du inte mår bra. 

“Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och komma till rätta med de verkliga orsakerna till ohälsa, istället för att behandla symtom.”

Orsak – inte symtom

Inom funktionsmedicinen ställer vi oss frågan VARFÖR. Varför har dina symtom uppkommit, och vad är den underliggande orsaken till dina besvär?
Till vår hjälp har vi olika hälso- och labtester. De redskap vi använder är kost, näring och livsstil. Funktionsmedicinen är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen.

Kroppen som helhet

Idag vet vi att livsstilen spelar stor roll för vår hälsa. Vi vet att vi kan påverka vår hälsa genom vår livsstil. Inom funktionsmedicinen ser vi kroppen som en helhet. För att vi ska må bra och vara i balans behöver vi adressera och jobba med hela vår livsstil; kost, näring, träning, sömn, stress och även hur vi mår i våra relationer. Kroppen är en helhet, allt hänger ihop.

Individen i centrum

Orsaken till att vi drabbas av ohälsa kan vara olika för olika människor. Inom funktionsmedicinen tar vi oss tid att gå igenom din historia. Vi kartlägger hur din livsstil, dina gener och din miljö påverkar din hälsa. 
Vi utgår från dig som individ och ger dig kunskap hur du kan jobba med din hälsa utifrån dina förutsättningar. Vi lägger stort fokus på vetenskap och forskning inom olika hälsoområden.

Konsultation

En funktionsmedicinsk konsultation syftar till att gå till botten med orsaken till dina hälsobesvär. Innan vi ses samlar jag in och analyserar hälsoenkäter samt provsvar. Under konsultationen har vi gott om tid att gå igenom detta samt diskutera ditt personliga upplägg. Upplägget innefattar råd kring kost, näring och livsstil och skräddarsys alltid efter vad just du behöver för att må så bra som möjligt. Jag vill hjälpa dig skapa varaktig hälsa.

Labtester

Inom funktionsmedicinen använder man sig ofta av labtester för att mäta och utvärdera olika biokemiska processer i kroppen. Det kan handla om mag-tarmbesvär, hormonella obalanser, födoämnesintoleranser, näringsstatus, genetik mm. Resultaten från testerna gör det möjligt att ännu bättre prickskjuta ditt personliga behandlingsupplägg. De flesta testerna utför du själv i hemmet. 

Vem passar det för?

Funktionsmedicin passar både dig som vill läka från livsstilsrelaterad ohälsa, men också dig som mår bra i grunden men som vill jobba med din hälsa för att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa.

Funktionsmedicin passar
dig som:

» inte mår så bra som du skulle vilja.
» upplever att den traditionella vården ger begränsad effekt.
» är intresserad av att upptäcka den underliggande orsaken till dina hälsoproblem, snarare än att dämpa symptom.
» kan tänka dig spela en aktiv roll i din egen läkningsprocess.
» är villig att arbeta långsiktigt för att stötta din hälsa och välbefinnande.

funktionsmedicin

Hälso-områden där funktionsmedicin kan hjälpa:

» mag-tarmbesvär
» stressrelaterad ohälsa
» värk
» hormonella obalanser
» allergier och astma
» hudbesvär
» sköldkörtelproblematik
» autoimmuna sjukdomar
» fibromyalgi
» utmattning, kronisk trötthet
» depression, ångest
» metabol ohälsa som övervikt, högt blodtryck mm.