Upplägg och priser
Här kan du läsa mer och boka

Kost & Hälsa

Kostrådgivning Start, 90min

1200 kr

Personlig coachning kring kost, hälsa och livsstil. Vad behöver just du för att nå dina hälsomål? För att jag ska få en bild av ditt utgångsläge och bättre kunna individanpassa ditt upplägg fyller du i en hälsoenkät innan vårt möte. Du får personligt anpassade råd kring kost, näring och livsstil. Efter vår träff får du din personliga kost- och hälsoplan med kostrekommendationer, recept och inspiration. Mätning av kroppssammansättning ingår.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Kostrådgivning Uppföljning, 60min

850 kr

För dig som tidigare bokat Kostrådgivning Start.
Uppföljning och utvärdering av dina resultat. Ev förändring av upplägg beroende på dina resultat. Coachning och motiverande samtal. Ytterligare tips, råd och recept. Mätning av kroppssammansättning.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Kostrådgivning, 4 tillfällen á 60min

3200 kr

Personlig coachning kring kost, hälsa och livsstil. Vad behöver just du för att nå dina hälsomål?

För att jag ska få en bild av ditt utgångsläge och ännu bättre kunna individanpassa ditt upplägg fyller du i en hälsoenkät innan vårt möte. Vid första träffen gör vi en kroppssammansättningsmätning, om du önskar. Mätningen visar fördelningen mellan andelen muskler och fettmassa.

Baserat på ditt utgångsläge dina mål med upplägget får du personligt anpassade råd kring kost, näring och livsstil. Efter vår träff får du din personliga kost- och hälsoplan med kostrekommendationer, recept och inspiration på mail.

Efterföljande träffar följer vi upp och utvärderar dina resultat. Eventuellt gör vi förändringar i upplägget beroende på dina resultat och önskemål. Coachning och motiverande samtal. Ytterligare tips, råd och recept. Mätning av kroppssammansättning även efter upplägget ingår också. Tillgång till frågor via mail/sms under hela upplägget. Giltigt max 12 månader.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Kost- och Hälsocoachning, prenumeration

För dig som använt dig av våra tjänster inom Kostrådgivning.

Detta ingår:
» 30min coachning via telefon 1ggn/månad.
» Nyhetsbrev med hälsoinspiration, tips och recept varannan vecka.
» Fri tillgång till frågor via mail/sms under hela upplägget.

3 månader       695kr/mån

6 månader       495kr/mån

12 månader     295kr/mån

Kost & Träning

Kost- och Träning, 120min

1600 kr

Personligt anpassat upplägg för både kost och träning baserat på dina mål.
Innan vi ses fyller du i en hälsoenkät med kostregistrering för att ännu bättre kunna fokusera på det du behöver.

Vi inleder med ett samtal kring dina mål och du får personliga tips, rekommendationer och råd kring kost. I gymmet gör vi en screening som sedan ligger till grund för ditt personliga träningsupplägg. Sedan tränar vi igenom ditt program – när du tränar hos oss är det alltid bara du och din tränare i gymmet! Ditt personliga upplägg med kost- och träningsrekommendationer mailas till dig efter vår träff.
Mätning av kroppssammansättning ingår.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Kost- och Träning – 5x90min

5500 kr

Personligt anpassat upplägg för både kost och träning baserat på dina mål.
Innan vi ses första gången fyller du i en hälsoenkät med kostregistrering för att ännu bättre kunna fokusera på det du behöver.

Första gången gör vi en screening i gymmet, denna ligger till grund för ditt personliga träningsupplägg.Samtal och coachning kring dina mål med personliga tips, rekommendationer och råd kring kost.

Träning och progression av ditt personliga program – när du tränar hos oss är det alltid bara du och din tränare i gymmet! Du får ditt personliga upplägg med tips och råd kring kost-och träning på mail. Mätning av kroppssammansättning före och efter upplägget ingår. Giltigt max 12 månader.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Personlig träning

Personlig träning, 90min

1200 kr

Vi inleder med ett samtal kring dina mål med träningen. I gymmet gör vi sedan en funktionsscreening. Screeningen visar vilka styrkor, svagheter och eventuella obalanser vi behöver fokusera på, och ligger till grund för utformningen av ditt personliga upplägg.

Baserat på detta tränar vi sedan igenom ditt program – när du tränar hos oss är det alltid bara du och din tränare i gymmet! Efteråt får du ditt personliga träningsprogram via mail.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Personlig Träning, 5 tillfällen á 60min

3750 kr

Personlig träning baserat på dina mål och förutsättningar. Första gången inleder vi med ett samtal kring dina mål med träningen. I gymmet gör vi sedan en funktionsscreening. Screeningen visar vilka styrkor, svagheter och eventuella obalanser vi behöver fokusera på, och ligger till grund för utformningen av ditt personliga upplägg.

Baserat på detta tränar vi sedan igenom ditt program – när du tränar hos oss är det alltid bara du och din tränare i gymmet! Efteråt får du ditt personliga träningsprogram via mail. Efterföljande gånger tränar vi igenom ditt program och förändrar med progression och utveckling. Mätning av kroppssammansättning före och efter upplägget ingår. Giltigt max 12 månader.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

Personlig Träning, 10x60min

6900 kr

Personlig träning baserat på dina mål och förutsättningar. Screening och personligt träningsprogram med progression ingår. När du tränar hos oss är det alltid bara du och din tränare i gymmet!

Mätning av kroppssammansättning vid tre tillfällen under upplägget för att följa din utveckling.
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag. Giltigt max 12 månader.

Personlig träning hos dig*, 90min.

1800 kr

Jag kommer till dig. Utifrån dina önskemål och behov tränar vi kondition/ styrka med olika redskap, t.ex pilatesboll, hantlar, gummiband, TRX. Vi inleder med ett kort samtal kring dina mål med träningen. Sedan gör vi en screening för att kunna utforma ditt personliga upplägg. Baserat på detta tränar vi sedan igenom ditt program. Efteråt får du ditt personliga träningsprogram via mail.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag.

*Endast inom Borås Kommun.