Klimakteriet 2 – Din kropp är känslig

Hormonell balans i klimakteriet

Halvvägs genom livet tappar du viktiga hormoner

Rent naturligt har du som kvinna fullgjort din uppgift, dvs fortplantning, när mensen upphör och du kommer in i klimakteriet. Detta inträffar i 50–55 årsåldern för de flesta. Men redan i mitten av 30-årsåldern när produktionen av dina könshormoner börjar minska, leder det till att många av dina system i kroppen faktiskt fungerar sämre.

Det här var såklart inget bekymmer för oss tidigare när vi bara levde till 50 eller 60 års ålder. Men idag är medellivslängden för oss kvinnor nästan 85 år. Dvs ungefär halvvägs genom livet har du inte längre tillräcklig av de hormoner som behövs för att du ska hålla dig frisk, stark och välmående.

Detta blir ett problem eftersom både vi själva, men även samhället, ställer helt andra krav på oss. Vi ska arbeta och prestera på topp tills vi är minst 65 år, gärna äldre. Och vi inte bara förväntas vara produktiva, utan vi vill ju också själva vara friska, starka och delaktiga många år till.

Livet idag krockar med din biologi

Tyvärr är det många kvinnor som mår dåligt idag. Den absolut vanligaste orsaken till sjukskrivning hos kvinnor är psykisk ohälsa. Generellt sett löper kvinnor hela 41 procent högre risk än män att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Varför är det så här?

En förklaring kan vara att vi helt enkelt inte lever i samklang med hur våra kroppar är anpassade att leva.

Innerst inne är vi ju trots allt stenåldersmänniskor. Alla dina inre system är anpassade efter ett liv i naturen. Dvs din kropp är anpassad att äta det som finns i naturen. Din kropp är också anpassad till att röra på sig varje dag, likaväl som att följa den rytm som finns i naturen med ljus och mörker.
Dessutom var livet på stenåldern ett liv helt utan tillsatser i mat, kemikalier och luftföroreningar.

Din biologi och dina känsliga system krockar med livet idag.

Det här påverkar hela din hälsa, inklusive din hormonella hälsa.

Vi kvinnor är känsliga individer

Vi kvinnor är känsliga och påverkas kontinuerligt av alla våra hormonella svängningar genom livet. (Läs mer i Del 1) Förutom stressrelaterad ohälsa har många kvinnor problem med olika hormonella obalanser. Tex PMS, PCOS, endometrios, problem i förklimakteriet och klimakteriet mm. Livet idag med näringsfattig kost, hög stress, mycket stillasittande mm ställer extremt stora krav på våra känsliga system. Flera av de sjukdomar vi drabbas av är helt enkelt konsekvenser av en kollision mellan vår inre biologi och vår livsstil.

Beror dina symtom på hormonella obalanser?

Men hur vet du vad som orsakar dina symtom? Är det stress, sköldkörtelproblem eller något annat? Eller beror dina symtom på pms, förklimakteriet eller klimakteriet?
Det kan vara svårt att veta vad som är vad. Din kropp är en sammanhängande helhet av många olika system. Det ena systemet är inte frånkopplat det andra, och alla områden måste vara i balans för att du ska må bra. Stress till exempel, kan ofta vara navet som driver på obalanser i flera andra system.

I nästa del pratar jag mer om stress; hur stressen påverkar dig och varför det kan vara viktigt med stresshantering för din hormonella hälsa. (Del 3)

Del 1 hittar du HÄR

/Ulrika

PS. Du kan alltid kontakta mig t.ex om du vill ha privat rådgivning.

HÄR hittar du mig

Maten som medicin.

Fyll i din e-post så mailar jag din minikurs.

Då och då får du nyheter, inspiration och erbjudanden från mig.

This will close in 0 seconds